องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563