องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การจัดการเรียนก...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 99]
 
  เลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ตำบลกุดชุมแสง[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 127]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 89]
 
  จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต.(ฺBIG DAY)[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 90]
 
  เจ้าหน้าที่อบต.กุดชุมแสง ออกปฏิบัติการช่วยเหลือในก...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 83]
 
  ตรวจ ATK โซนนาคานหัก 300 คนคะ[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการถนนสวยอบต.กุดชุมแสง[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 72]
 
  อบต.กุดชุมแสงมาช่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบปร...[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 48]
 
  งานบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2564[วันที่ 2021-10-16][ผู้อ่าน 92]
 
  ภาพกิจกรรมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...[วันที่ 2021-09-29][ผู้อ่าน 51]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18