องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  โครงการฝายชะลอน้ำ หลังค่ายลูกเสือ[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพร...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ป...[วันที่ 2021-12-29][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่อ...[วันที่ 2021-12-28][ผู้อ่าน 46]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา(หล่อเทียนแ...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 43]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 256...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การจัดการเรียนก...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 28]
 
  เลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต.ตำบลกุดชุมแสง[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 65]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 24...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 43]
 
  จัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งอบต.(ฺBIG DAY)[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 40]
 
  เจ้าหน้าที่อบต.กุดชุมแสง ออกปฏิบัติการช่วยเหลือในก...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 37]
 
  ตรวจ ATK โซนนาคานหัก 300 คนคะ[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 40]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17