องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก [ 2 มิ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2565 ]62
3 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]64
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]92
5 ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ [ 14 ก.พ. 2565 ]58
6 คำแถลงนโยบาย ของ นายสุรัตน์ จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2565 ]80
7 ประกาศอำเภอหนองบัวแดง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงครั้งแรก [ 31 ม.ค. 2565 ]81
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]97
9 นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้บุคลากรทุกคนงดรับ งดมอบ ข [ 19 ม.ค. 2565 ]82
10 ภาพกิจกรรม โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]75
11 ภาพกิจกรรมโครงการ คลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]76
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]42
13 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]37
14 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564(ภ.ด.ส.3) [ 25 พ.ย. 2564 ]104
15 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 พ.ย. 2564 ]102
16 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 29 ก.ย. 2564 ]97
17 ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education [ 5 ส.ค. 2564 ]108
18 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2564 ]105
19 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]96
20 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2564 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6