องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2564 ]17
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]17
3 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2564 ]17
4 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]18
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]17
6 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]19
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]16
8 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2564 ]17
9 ภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2564 ]17
10 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" [ 25 ม.ค. 2564 ]16
11 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]18
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2563 ]18
13 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ย. 2563 ]18
14 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]18
15 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
17 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
18 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]16
19 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 24 ก.ย. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3|4