องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]2
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองลุมพุก จัดโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว [ 24 ก.พ. 2566 ]53
3 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]25
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]29
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านโชคอำนวย ม.7 [ 9 ก.พ. 2566 ]28
6 รายงานผลโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% [ 31 ม.ค. 2566 ]25
7 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]31
8 ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ม.ค. 2566 ]28
9 แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ม.ค. 2566 ]25
10 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 9 ม.ค. 2566 ]25
11 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าปรับและใบอนุญาต [ 9 ม.ค. 2566 ]28
12 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 4 ม.ค. 2566 ]38
13 ขอส่งงบทดลอง และงบรับ - รับจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]40
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]9
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 2569 [ 26 ธ.ค. 2565 ]37
16 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิการยน / 15 พฤศจิกายน 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]61
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าสุริยวงศ์ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน [ 15 พ.ย. 2565 ]55
18 ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 14 พ.ย. 2565 ]8
19 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือน [ 14 พ.ย. 2565 ]6
20 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]37
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]51
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ(ดับเพลิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]46
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]45
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]43
25 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]56
26 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]51
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]61
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 25655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]58
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซม(รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]58
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]57
31 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]67
32 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]68
33 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]7
34 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ค. 2565 ]91
35 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก [ 2 มิ.ย. 2565 ]103
36 บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบล เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามนโยบายสร้างพลังชุมชนจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด [ 20 เม.ย. 2565 ]8
37 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2565 ]157
38 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]188
39 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด สัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล และฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ [ 22 ก.พ. 2565 ]8
40 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]224
 
หน้า 1|2|3|4