องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]10
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 25655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]9
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซม(รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]9
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]9
5 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]24
6 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 2 ส.ค. 2565 ]26
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ค. 2565 ]44
8 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก [ 2 มิ.ย. 2565 ]60
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2565 ]111
10 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]116
11 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]137
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ [ 14 ก.พ. 2565 ]94
13 คำแถลงนโยบาย ของ นายสุรัตน์ จันทราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2565 ]133
14 ประกาศอำเภอหนองบัวแดง เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงครั้งแรก [ 31 ม.ค. 2565 ]115
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]126
16 นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้บุคลากรทุกคนงดรับ งดมอบ ข [ 19 ม.ค. 2565 ]112
17 ภาพกิจกรรม โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]110
18 ภาพกิจกรรมโครงการ คลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]105
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]66
20 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7