องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]12
2 นายพศิน พิริยะตระกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง กำหนดแนวทาง มาตรการ No Gift Policy เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้บุคลากรทุกคนงดรับ งดมอบ ข [ 19 ม.ค. 2565 ]2
3 ภาพกิจกรรม โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]3
4 ภาพกิจกรรมโครงการ คลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]1
5 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2564(ภ.ด.ส.3) [ 25 พ.ย. 2564 ]37
6 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 พ.ย. 2564 ]41
7 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 29 ก.ย. 2564 ]36
8 ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education [ 5 ส.ค. 2564 ]35
9 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2564 ]36
10 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]27
11 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2564 ]24
12 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]27
13 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 ก.พ. 2564 ]23
14 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]25
15 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]27
16 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]27
17 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2564 ]26
18 ภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2564 ]24
19 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" [ 25 ม.ค. 2564 ]28
20 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย ค่าปรับและใบอนุญาต [ 26 ธ.ค. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6