องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ คลองลำห้วยเดื่อ บ.นาคานหักม.1 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


2022-05-06
2022-04-11
2022-03-22
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-05
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-28