องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญที่ 1/ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565


2022-06-21
2022-05-18
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-22
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-05
2021-12-29