องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1052 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองชุมแสง หมู่ที ๑๓ [ 12 ต.ค. 2564 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนปฏิบัติงานช่วยธุรการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 29 ก.ย. 2564 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.9 [ 29 ก.ย. 2564 ]8
6 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 29 ก.ย. 2564 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร ม.11 [ 20 ก.ย. 2564 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรางระบายน้ำลอด คสล. ม.15 [ 20 ก.ย. 2564 ]5
10 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 17 ก.ย. 2564 ]4
11 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 17 ก.ย. 2564 ]3
12 ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 [ 17 ก.ย. 2564 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ คลส บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 [ 14 ก.ย. 2564 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบาบน้ำ คลส บ้านใหม่นาดี หมู่ 15 [ 14 ก.ย. 2564 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบาบน้ำ คลส บ้านนาชุมแสง หมู่ 9 [ 14 ก.ย. 2564 ]8
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโชคอำนวย คลส หมู่ 7 [ 14 ก.ย. 2564 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบาบน้ำ คลส บ้านนาคานหัก หมู่ 1 [ 14 ก.ย. 2564 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ [ 13 ก.ย. 2564 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ ๑๕ [ 13 ก.ย. 2564 ]7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งใหญ่ [ 13 ก.ย. 2564 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53