องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8(e-bidding) [ 11 พ.ค. 2565 ]4
2 ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8 [ 28 เม.ย. 2565 ]6
3 ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2565 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ม.18 [ 22 เม.ย. 2565 ]21
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. ม.17 [ 22 เม.ย. 2565 ]8
6 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.9 [ 22 เม.ย. 2565 ]9
7 ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.4 [ 22 เม.ย. 2565 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ม.9 [ 22 เม.ย. 2565 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.7 [ 20 เม.ย. 2565 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.5 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.4 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วย ม.15 [ 20 เม.ย. 2565 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขยายไหล่ทาง ม.16 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.8 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดลอกลำห้วย ม.16 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกถนนดิน ม.13 [ 20 เม.ย. 2565 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกถนนดิน ม.10 [ 20 เม.ย. 2565 ]3
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุก ม.10 [ 20 เม.ย. 2565 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.18 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุก ม.17 [ 20 เม.ย. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60