องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 455 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา [ 22 ก.ย. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา [ 22 ก.ย. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 22 ก.ย. 2564 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพด้าน การเกษตรตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพด้านการเกษตรตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 13 ก.ย. 2564 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงกาารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 13 ก.ย. 2564 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 13 ก.ย. 2564 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา [ 13 ก.ย. 2564 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 82-1149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) [ 16 ส.ค. 2564 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ [ 16 ส.ค. 2564 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ [ 16 ส.ค. 2564 ]6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภาสมัยสามัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23