องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดชุมแสง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในเขตตำบลกุดชุมแสง [ 22 ก.ค. 2563 ]69
2 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ [ 28 พ.ค. 2563 ]70
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 [ 16 พ.ค. 2561 ]66
4 เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรบของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเช้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 23 พ.ย. 2560 ]69