องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในอบต.กุดชุมแสง ตามประกาศอบต.กุดชุมแสง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2563 ]32
2 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของอบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2563 ]10
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]11
4 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2561 ]13
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2561 ]10