องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]76
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 23 ส.ค. 2564 ]73
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]69
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]69
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]67
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]72
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]71
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 1 ก.ค. 2562 ]80