องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือน [ 9 ก.พ. 2565 ]48
2 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 ก.พ. 2565 ]57
3 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 9 ก.พ. 2565 ]50
4 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]70
5 คู่มือการปฏิบัตงานทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2563 ]72
6 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 6 ม.ค. 2563 ]71
7 คู่มือการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 17 ต.ค. 2562 ]74
8 คู่มือการให้บริการประชาชน(คู่มือประชาชน) [ 1 ต.ค. 2562 ]71