องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]4
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]2
3 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปี 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]2
4 รายงานติดตามแผนฯ ปี 54 [ 8 ก.พ. 2555 ]2
5 รายงานติดตามแผนฯ ปี 54 [ 8 ก.พ. 2555 ]3