องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุป มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 1 ต.ค. 2564 ]2
2 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]2
3 หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ชย. 0023.4/ 2426 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ก.ย. 2564 ]2
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กม.เกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2563 ]64