องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2560