องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2562