องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2562