องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2562