องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ. 2562
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2562