องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2562