องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ประกาศรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1และ2 ปี2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ปี2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ปี2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3และ4 ปี2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 3 ปี2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1และ2 ปี2562
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2562