องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ใบแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ใบแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556