องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564