องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2563