องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 4 ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 4 ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2563