องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


รายงานผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.กุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.กุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564