องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2019-03-22][ผู้อ่าน 837]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสงจัดโครงการส่ง...[วันที่ 2019-03-22][ผู้อ่าน 713]
 
  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 1863]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยระดับตำบล ประจำปี...[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 140]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อ...[วันที่ 2019-03-01][ผู้อ่าน 149]
 
  งานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 489]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-18][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตำบลกุดชุมแสงแ...[วันที่ 2019-02-17][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลกุดชุมแสง...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหม...[วันที่ 2019-02-08][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนปลอดขยะ)ประจำปี 256...[วันที่ 2019-02-04][ผู้อ่าน 131]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18