องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
  อบต.กุดชุมแสงร่วมมอบเวินสงเคราะห์ ณ บ้านผู้ได้รับค...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 681]
 
  งานกีฬาอบต.สัมพันธ์ ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเ...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง [วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 678]
 
  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตค.59 [วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 539]
 
  พนักงานส่วนตำบลกุดชุมแสงและน้องๆพนักงานจ้างมาร่วมแ...[วันที่ 2016-09-17][ผู้อ่าน 571]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 [วันที่ 2016-09-15][ผู้อ่าน 593]
 
  จังหวัดชัยภูมิในการติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนร...[วันที่ 2016-08-31][ผู้อ่าน 628]
 
  การจัดแสดงสินค้า1 ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพพื้นบ...[วันที่ 2016-08-31][ผู้อ่าน 237]
 
  ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ1บาท ครั้งที่ 1/255...[วันที่ 2016-08-26][ผู้อ่าน 512]
 
  โครงการบริการเชิงรุกประเมินความพิการและขึ้นทะเบียน...[วันที่ 2016-08-17][ผู้อ่าน 766]
 
  การประชุมสภา อบต.กุดชุมแสงสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 564]
 
  โครงการสอนเสริม วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย ณ ก...[วันที่ 2016-08-15][ผู้อ่าน 592]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22