องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ของอบต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 22 มี.ค. 2564 ]64
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เป็นรายงานผลของปี 2564) [ 18 มี.ค. 2564 ]7
3 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]61
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]61
5 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกส์ ม.4 [ 8 ต.ค. 2561 ]61
6 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]65
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]61
8 งบแสดงฐานะการเงินปี งบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]59
9 งบแสดงฐานทางการเงินปี งบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2558 ]59
10 รายรับ ปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]61
11 งบทดลองประจำเดือน อบต.กุดชุมแสงปี 2557 [ 30 ต.ค. 2556 ]62
12 งบการเงินปี 2556 [ 1 ส.ค. 2556 ]61
13 งบทดลองประจำเดือน ปี2556 [ 1 มี.ค. 2556 ]60
14 งบการเงิน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]61
15 งบทดรองประจำเดือนปี 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]60
16 รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนปัจจุบัน 2554 [ 31 ม.ค. 2555 ]61
17 งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]60