องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องทั่วไป [ 1 ต.ค. 2556 ]151
2 แจ้งให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]150
3 ใบแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2556 ]164
4 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ [ 1 ต.ค. 2556 ]147
5 แบบฟอร์มการยื่นแบบแสงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆประจำปี2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]147